KALİTE KONTROL PROGRAMI

KALKON Kalite Kontrol Programı

image

Kumaş üretim merkezlerinde kullanıma uygun KALİTE KONTROL yazılımıdır. Rolik sarma makinalarında veya katlama makinaların kalite kontrol ve etiketleme yapabilen bir sistemdir.

Ana hatları ile 3 çeşit program bulunmakta.
 1. KalkonV10
 2. Bu sistem basit ve operatör için çok kullanışlı olup aşağıdaki özelliklere sahiptir.

  1. Tartı sitemine bağlanma
  2. Metraj bilgisinin otomatik alınması
  3. Sevk dosyası hazırlama
  4. Müşteriye göre sevkiyat ve çeki listesi verilmesi
  5. Noktasal hataların kayıt altına alınması
  6. Geniş üretim raporlaması
  image
 3. KalkonV11
 4. Bu sistem daha kapsamlı olup basit sisteme ek olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.

  • • Mamul kumaş stok takibi
  • • Barkodlu sevkiyat ve çeki listesi
  • • Geriye dönük müşteri bazında sevk raporu geniş çapta raporlama
  image
clock

Kalite Kontrolde ve işletme içerisindeki işlemlerin takip edilmesi için Barcod Etiket sistemi kullanılmaktadır.

Barcod Etiket her türlü işletme için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.

Her geçen gün yenilenen teknoloji ile barcod etiketleme sisteminin yararlarından daha çok faydalanmaktasınız.

Kalite Kontrol Neden Gereklidir?

Elektronik kumaş uzunluk bilgisi tespiti. Programda her kumaş cinsi için tanımlanan bölme oranları kumaş esnekliğinden kaynaklanan metraj ölçüm hatalarını engeller. Bu avantajı çift yönlü haberleşebilen PEY-402 metraj sayacı sağlar. Dolayısıyla metraj ölçümü hatasız olarak yapılır.

Bilgisayar ve kalite kontrol masası PEY-402 ile birbirine bağlıdır. Böylelikle metraj ölçümü, kontrolü yapan personelden bağımsız olarak program tarafından gerçekleştirilir.

Hataların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Hatalar, özel olarak geliştirilmiş olan el terminali ile programa girişleri yapılır. Bu işlem kullanıcının sistem kontrolünü kolaylaştırır. El terminali hakkında geniş açıklamayı Ham Kalite Kontrol bölümünde bulabilirsiniz.

Gerek noktasal (kumaş enindeki hatalar) gerekse majör (istenilmeyen hatalar delik, bobin değişimi gibi) ve belli bir uzunluğa sahip hatalar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla hatanın başladığı ve bittiği yer personelden bağımsız olarak program tarafından alınır. Bu bilgiler bilgisayarda depolanır.

Kalite kontrol masası el terminali üzerinden yönetilebilmektedir. Bu yönlendirme, kumaşın geri sarımı, ileri sarımı ve makinenin durdurulması yönündedir.

Sistem Kalite Kontrol işleminde insan faktöründen kaynaklanan hataları minimum düzeye indirgemekte ve Kalite Kontrol işlemi için kullanılan evrak karmaşasına son vermektedir.

Otomatik Kalite Belirlenmesi

Hatalara değişik standartlarda puan verilmesi ve bu puanlardan yararlanarak topun kalitesi otomatik olarak tayin edilmektedir. Bu tekstil sektöründe puanlama sistemi olarak bilinir. Bir de cezalandırma sistemi vardır. Firmamız bu olasılığı da göz önünde bulundurarak, müşterinin çalışma sistemine göre hatalama sistemini ayarlamaktadır.

Hata kaynaklarının tespiti ve önlenmesi için yorum yapma imkanını sağlaması.

Kalite Kontrol Programı işletmenizin her türlü isteklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.

Planlama, Barcod Etiket, Raporlama, Ham Depo, Mamul Depo gibi diğer yazılımlar ile entegre olarak çalışabilmektedir.

Planlama

Tüm işlemlerin kontrol edildiği bölümdür. Müşterinin isteğine bağlı olarak mallarının göreceği işlemler planlama sorumlusu tarafından belirlenir. Bu işlemler; ipliğin hangi dokuma tezgahlarında, hangi tipte dokunacağı (bu kararı alırken dokuma tezgahlarının doluluk oranlarını göz önünde bulundurma imkanı), daha sonra ham kalite kontrolden geçirileceği, ham depodan sonra işletmeye mi, yoksa müşteriye mi gideceği, işletmeye gidecekse burada hangi işlemlerden geçirileceği, kumaşın boya renginin ne olacağı gibi mamulün hamdan, satışa kadar hangi işlemlerden geçirileceği planlanabilir. Bu işlemler iş emri olarak adlandırılır.

Bu iş emirleri DOG’ ların üzerine takılarak hangi işlemlerden geçirilecek ise o işlemleri görmesi sağlanır. İş karışıklıkları da bu sayede önlenmiş olur.

Yalnızca planlama sorumlusu iş emirlerinde değişiklik yapabilir. Diğer bölümlerde iş emirlerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Planlamacının yapmış olduğu değişikliler tüm bölümleri ilgilendirir.

Planlama bölümünde bulunan yazılımda, bir Parti Numarası tanımlanır. Bu parti numarsı ile birlikte Siparişin hangi müşteriye ait olduğu, kumaşın Tipi, Toplam Metrajı, Eni, Rengi, Apresi ve diğer hangi işlemlere girecekse o işlemler planlama sorumlusu tarafından girilir. Bu parti numarsı baz alınarak tüm işlemler bu numara ile gerçekleştirilir. Ayrıca bu işlemler müşteri dosyasınada kaydedilir.

Planlama bölümü yazılımının sağlamış olduğu birçok yararları vardır. Bunlardan, siz müşterilerimiz için en çok gerekli olanları şunlardır.

Bir müşterinizin mallarının üretiminin, hangi aşamada (Dokuma, Ham Kalite Kontrol, Ham Depo, İşletme, Mamul Kalite Kontrol, Paketleme, Mamul depo aşamalarından ) olduğunu görebilirsiniz.

Müşterinizin sipariş etmiş olduğu malların kaç metrelik bölümünün tamamlandığını, kaç metrelik bölümünün ham üretimden geçirildiğini, ne kadar daha üretim yapılacağını bu yazılım sayesinde takip edebilirsiniz. Bu takibin grafik ve yüzdelik (%) olarak da analiz edebilirsiniz.

Tahmini olarak siparişin bitiş zamanını görebilirsiniz.

Daha önceden işletmenizde üretilmiş olan bir siparişin değerlerini daha sonra sadece sipariş numarasını girerek görebilirsiniz.

Hangi müşterinizle daha çok çalıştığınızı, hangi müşterinize ne kadar üretim yaptığınızı analiz etme ve döküman alma imkanına sahipsiniz.

Her türlü faaliyet raporu alabilirsizniz. Her işletmenin raporlarda görmek istediği değerler faklı olduğu için, bu raporlar firmanızın istekleri doğrultusunda düzenlenecektir.

Ham Kalite Kontrol (DOG’dan DOG’a)

Ham Üretimden geçmiş olan veya müşterinizin dokunmuş olan üründe bazı işlemler (boya,apre vs.)yapılması için gönderdiği malların kontrolünü bu kısımda gerçekleştirilir. Kalite Kontrol Masaları Dog’ dan Dog’ a, Dog’ dan Top’ a veya Top’ dan Top’ a sarım yapmaktadır. Bu kısımda kalite kontrol masasının sarım şekli nasıl olursa olsun Kalite Kontrol Programı kullanılabilir.

Kalite Kontrol esnasında kumaşlarda tespit edilen hatalar, özel olarak üretilmiş, el termilalleri vasıtasıyla ham kalite kontrol programına online olarak aktarılır. Program her topun tüm hatalarını dosyalayarak, kumaş haritasını çıkartır. Bu sayede kumaşın hangi metrelerinde hangi hataların olduğu dog numarasına göre ekranda görebilir ve döküman alabilirsiniz.

Metraj bilgisi operatörden bağımsız ve hatasız olarak alınmaktadır. Bu işlem yine kalite kontrol masaları için özel olarak üretilmiş olan PEY-402 metre sayacı ile yapılır. Maximum metraj 3000 metreye kadar çıkabilir.

Bu kısmın en önemli özelliği kumaşlalar ilk barcod etiketin basılmasıdır. Bu barcod etiket, sıcaklığa dayanıklı, yırtılmaz ve her türlü (Apre,Boya,Fikse gibi.) işlemler sonunda özelliğini kaybetmez. Bu etiket japon akmazı diye bilinir ve kumaş üzerine el dikiş makinesi ile dikilerek kullanılır. Bu etiket, işletme içerisinde kumaşların herhangi bir karışıklık sonrasında hangi müşteriye ait olduğu, hangi siparişin ürünü olduğu, ne kadar hatasının olduğu vs. tüm özelliklerinin görülebilmesini sağlamaktadır.

O açıdan işlem takibinde (kumaşın hangi aşamada olduğunu kontrol etmede) çok önemlidir.

Kalite Kontrol sonunda iş emri ve japon akmazı etiketi dog ile birlikte dolaşır.

Barcod etiketler endüstriyel ve dayanıklı olan Z4-M Zebra barcod printerlar ile basılacaktır. Z4-M hakkında geniş bilgi ekte bulabilirsiniz.

Ham Kalite Kontrolden geçmiş olan ve etiketleri dikilmiş olan mallar, Ham Depoya gönderilir.

Barkod Etiket

Z4-M Barcod printerdan çıkarılır. Bu barkod etiket özel üretilmiş bir olan sıcaklığa dayanıklı, yırtılmaz ve her türlü (Apre,Boya,Fikse gibi.) işlemler sonunda özelliğini kaybetmeyen cinstendir. Bu etiket japon akmazı diye bilinir ve kumaş üzerine el dikiş makinesi ile dikilerek kullanılır.

Etiket üzerinde sadece kod yazmaktadır. Mamul Kalite Kontrolde değişik tipte etiket basılacaktır.

Hata Giriş Ünitesi (El Terminali)

Sırf Hata girişleri için özel olarak üretilmiştir.

Makine kontrolü (ileri, geri ve stop olarak)

Kumaş üzerindeki hatanın ait olduğu kod tuşuna basarak bilgisayar ile direk haberleşebilir.

Maximum 93 hata tuş fonksiyonu.

Hata kaynağına göre değişik renkte kodlar.

Silme tuşu.

Hata başlangıcı ve sonunu belirleme tuşu. (Sürekli hatalarda görünen hatanın kodu girilir ve başladığı yerden itibaren başla tuşuna basarak başlangıç metrajı bilgisayara aktarılır.

Bitiş tuşu ile de hata sunu metrajını belirlenir.

Vardiya giriş tuşları.

Özel fonksiyon tuşları.

Tartı ve Direk barkod basma tuşları.

Ham Depo

Ham Depo giriş ve çıkış işlemleri barcod etiketlerin, barcod okuyucu Zebex_PDL20 ile okutularak seri bir şekilde gerçekleştirilir.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz üzere bu kısımda bulunan tekbir bilgisayarda Ham Depo programı kurularak tüm giriş çıkışları kontrol edilir. Bu kısımda kullanılmak üzere sadece bir barkod okuyucu yeterlidir. Bu barcod okuyucu giriş işlemlerinde Ham Kalite Kontrolden, dog halinde japon akmazı etiketi basılmış vaziyette olan kumaşın barkodu okutulur. Daha sonra bilgisayara seri yolla bağlanarak bu bilgiler Ham Depo Programına aktarılır.

İş emrine bakılarak bu dokun müşteriye mi, yoksa işletmeye mi gönderileceği saptanır. Eğer işletmeye gönderilecekse işletmeye gidecek olan mallar bölümüne konulur. Hayır işletmeye değil de direk olarak müşteriye buradan gönderilecek ise müşteriye gönderme bölümüne alınır. Depo içerisi karışıklıklar önlenir.

İşletmeye gidecek olan malların çıkışı yapılırken yine barcod etiketleri okutturulur ve daha sonra bu okutulan kodlar Ham Kalite kontrol bilgisayarına aktarılır. Artık bu malların ham depodan çıkışları yapılmıştır ve ham depo stokundan bu kayıt düşülür.

Müşteriye gönderilecek olan malların çıkış işlemi yine barcodları okutularak yapılır. Bu bilgiler tekrar programa aktarıldıktan sonra farklı olarak sevkiyat için Çeki Listesi oluşturulur. Çeki listesi oluşturulup satışı yapılan mallar ham depo stokundan düşülür. Ayrıca bu bilgiler müşteri dosyasına kaydedilir. Örnek olarak Çeki listesi ekte sunulmuştur.

İşletme

Ham Kumaşların Ram, Apre, Fikse gibi bazı işlemlerden geçirildiği bölümdür. Bu bölüme ham depodan dog halinde gelen malların üzerinde barcod etiketleri ve iş emirleri bulunmaktadır. İş emirlerine bakılarak hangi işleme gireceği saptanır ve bu işlem yapılır.

İşletmeden çıkmış olan kumaşın üzerinde yine ham kalite kontrolde basılmış ve kumaş üzerine monte edilmiş olan barcod etiketi sabit bir şekilde durmaktadır. Dog içerisine koyulan bu malın yine iş emri dog üzerine konulur. Hangi işlemi görecek ise oraya gönderilir.

Mamul Kalite Kontrol (DOG’ dan TOP’ a)

İşletmeden geçmiş olan kumaşların hatalarının kontrolünün yapıldığı bölümdür.

Bu bölümde yine kalite kontrol bölümünde bahsettiğimiz işlemler gerçekleştirilir.

Yalnız bu bölümde sarma işlemi dog’ dan top’ a yapılmaktadır. Ayrıca son etiket bu bölümde basılmaktadır.

Son etiket müşteriye gidecek olan toplar üzerine yapıştırılan etikettir. Bu etiket üzerinde top hakkında bilgiler, koruma etiketi ve barcod kodu bulunur. Ayrıca istenildiğinde hata puanları da etiket üzerine yazılabilir. Etiket üzerinde metraj veya yard olarak istenilen uzunluk birimi basılabilir. Örnek etiketleri ekte bulabilirsiniz.

Parti numarası iş emrinde yazılı olan dog’ un mamul kalite kontrolden geçirilirken programa parti numarası girilerek tüm özellikleri otomatik olarak gelmektedir. Bu sistem kalite kontrol masası operatörlerinin kullanması için basitleştirilmiştir. Yani bir sürü özelliğin operatör tarafından yazılması yerine, planlama sorumlusunun yazması daha doğru bulunmuştur.

Yine hata girişleri Hata Giriş Ünitesi bölümünde açıklanan el terminali ile girilir. Online olarak mamul kalite kontrol programına aktarılır.

Metraj girişleri de Metre Sayacı (PEY – 402) ile, hatasız ve operatörden bağımsız şekilde yapılmaktadır.

Barcod etiket Z4 – M barcod printer ile yapılacaktır. Ve her top üzerine etiket yapıştırılacaktır.

Dog’ ta bulunan kumaşın metrajı çok yüksek olduğu zamanlarda parça numarası verilerek dog numarası sabit kalacaktır.

Bu işlemlerden sonra toplar paketleme öncesi bufferlamaya (beklemeye) alınır.

Paketleme

Mamul Kalite kontrolün son aşamasında toplar bekleme istasyonunda bir süre bekletilir. Bu bekletme işlemi, laboratuar sorumlularının kumaşın iş emirlerine uygun olarak işlenip işlenmediğine, yani boyanın istenildiği şekilde olup olmadığına, bazı analizler yaparak karar vermeleri içindir. Eğer kumaş istenilen düzeyde işlenmemiş ise tekrar işletmeye gönderilebilir. Tekrar bazı işlemlerden geçirilebilir.

Bu kontroller esnasında kumaşın koruma etiketi özellikleri de labaratuar sorumluları tarafından belirlenir. Koruma etiketi son barcod etikette basılmaktadır. Bu sayede dünya standartlarına (ISO 9001, ISO 9002) uygunluk, sağlanabilmektedir.

Mamul Kalite Kontrolde hataları kontrol edilmiş ve labaratuar onayını almış olan toplar sabit barcod okuyucu ile okutulup gereken bütün testlerden geçip ve test sonuçları olumlu olması halinde paketlemeye izin verilir. Paketleme den sonra son etiket vakumlanmış poşet üzerine yapıştırılır.

Bu işlemden sonra paketlemeden geçmiş olan toplar direk olarak mamul depo stok kayıtlarına aktarılır.

Mamul Depo

Sevkiyat işleminin yapıldığı bülümdür. Bu kısımda müşteriye gönderilmek üzere olan kumaşlar bekletilir. Müşterinin isteğine göre, ya siparişin tamamlanmasına kadar beklenir, ya da işlemi bitmiş olan kumaşlar müşteriye gönderilir.

Paketleme işlemi bitmiş olan mallar mamul depoya girişleri otomatik olarak paketlemeden sonra yapılmıştır. Mamul depo görevlisi işlemleri bitmiş olan bu malları depoda bulunan bölümlere yerleştirecektir.

Bu yerleştirme işleminde toplar bölümlere yerleştirilirken barcod okuyucu ile kumaşları koyacağı bölümün kodunu bir kez okutacaktır. Daha sonrada topların barcod etiketlerini okutarak bu bölüme veya rafa koyacaktır. En son olarak barcod okuyucuyu bilgisayara bağlayacak ve rafa koyduğu topları programa otomatik olarak tanıtacaktır. Bu sayede hangi topun hangi rafta olduğunu görebilecektir.

Müşteri geldiğinde, müşteri kodunu girdikten sonra bu müşterinin mallarının hangi rafta veya raflarda olduğunu görecek. Topları alıp çıkış bölümüne getirecektir. Mamul depo görevlisi mal çıkışı yaparken tekrar, göndereceği malların barcod etiketlerini kontrol amacı ile son kez okutur. Bu barcod bilgileri o müşterinin istediği siparişe ait olup olmadığı program tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Eğer yanlış bir top karışmış ise, barcod okuyucu içerisindeki bilgiler programa aktarılırken sesli ve görsel olarak depo sorumlusu uyarılır. Bu sayede yanlış mal gönderme olasılığı ortadan kaldırılır.

Artık bu bilgiler doğrultusunda bir çeki listesi program sayesinde otomatik olarak oluşturulur.Ve sevk irsaliyesi hazırlanır.

Stoktan bu malların bilgileri düşülür ve müşteri dosyasına satışın yapıldığına dair bilgi yansıtılır.

Ayrıca muhasebeye çıkan mallar hakkında bilgi gönderilir.

Çalışma Saatlerimiz

clock

Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:00

Cumartesi 09:00 - 15:30

Pazar KAPALI

Not: Çalışma saatlerimiz özel günler ve projelere göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

Global

location-map

Projeleriniz ve Uygulamalarınız hakkında soru / detaylı bilgi almak için bizi arayınız.